Laden...

T. (+31)(0)165-512603 - ma t/m vrij bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Alle producten worden gratis verzonden.

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

NRG fitness systems geeft vanaf de aankoopdatum van uw Nautilus trainingstoestel de volgende garantie.

1. GARANTIEPERIODE

 • Het product, waarop dit van toepassing is, valt onder volledige garantie gedurende DRIE (3) JAAR vanaf de datum op de kassa of aankoopbon van het product. Voor eventuele garantie reparaties is overlegging van deze documenten vereist.

2. CONDITIES en VOORWAARDEN

De fitnessapparatuur is altijd in het bezit geweest van de originele koper en het originele aankoopbewijs kan worden overlegd.
De apparatuur is niet onderhevig geweest aan ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, slecht onderhoud, niet geautoriseerde reparaties en onvakkundige demontage en montage bij bv. verhuis.
Normale slijtage door gebruikt valt niet onder de garantie.
Claims moeten ingediend worden direct en binnen de duur van de omschreven garantie periode.

3. DEKKING VAN DE GARANTIE

 • Reparatie of vervanging van het product zal, indien van toepassing, binnen een redelijke termijn en zonder nadelige gevolgen voor de consument, plaatsvinden, rekening houdend met de aard van het product en het nut voor de gebruiker.
 • Uitzondering vormen die gevallen, waarin reparatie of vervanging onredelijk hoge kosten voor de verkoper met zich meebrengen in verhouding tot andere vormen van herstel, wanneer deze geen nadelige gevolgen hebben voor de consument.
 • Reparaties worden voor de consument gratis uitgevoerd, in concept van voorrijkosten, werkloon, transport en materiaalkosten.
 • In het geval van vervanging van het apparaat door een ander, zal de eerdere garantietermijn overgaan op het nieuwe apparaat en zal de consument over minimaal een garantieperiode van 6 maanden beschikken, maar in geen geval zal een nieuwe garantieperiode van 2 jaar ingaan.

4. DE GARANTIE DEKT NIET

 • Het gebruik van een thuis train apparaat in sportscholen, fysio, bedrijven, etc. of instituten waar dit apparaat niet geschikt voor is.
 • Garantie bij semiprofessioneel, professioneel en commercieel gebruik bestaat alleen bij de modellen die in de geldende verkoopfolder als zodanig zijn gekenmerkt. De voorwaarden die daarvoor gelden, staan aldaar apart vermeld. De geldige verkoopfolder is de folder die actueel was op het moment van aanschaf.
 • Slechte installatie, foutieve montage of het onklaar raken van onderdelen door onjuiste montage (zie het instructieboek waarin aanbevelingen voor montage en gebruik van het apparaat nauwkeurig beschreven staan).
 • Oneigenlijk gebruik van het apparaat (te zware belasting in tijd, gewicht etc.) of problemen die voortvloeien uit een gebrek aan onderhoud (onvoldoende smering etc.) (zie het instructieboek waarin aanbevelingen voor montage en gebruik van het apparaat nauwkeurig beschreven staan).
 • Reparaties uitgevoerd door personeel dat niet door NRG fitness systems is bevoegd of apparaten die zijn geopend of zijn gemanipuleerd zijn door onbevoegden.
 • Afwijkingen van het standaard apparaat, zoals lichte vibraties, geluiden of onklare onderdelen die het functioneren van het apparaat niet beïnvloeden en die niet het gevolg zijn van fabricagefouten.
 • Die onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage zoals: batterijen, veren, lagers, loopbanden en –vlakken, hydraulische systemen, touwen, aandrijfriemen, katrollen, etc.
 • Krassen, brandplekken, deuken, etc. die voortvloeien uit onzorgvuldige behandeling.
 • Schade aan het apparaat veroorzaakt door het transport van het apparaat.

5. VORM VAN RECLAMATIE.

 • Het reclamatierecht verjaart, bij het afwezig zijn van een nader contract, na twee jaar vanaf het moment van aflevering van het product.
 • De consument dient elk defect direct na constatering van dit defect te melden.
 • Deze garantie heeft geen effect op andere wettelijke rechten van de consument, overeenkomstig de heersende wet, en is niet verenigbaar met andere acties voortvloeiend uit het herstellen van verborgen gebreken in de verkoopovereenkomst.
 • Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van interpretatie of uitvoering van de onderhavige garantie, vallen onder de van toepassing zijnde nationale wetgeving.
 • Alle geschillen die ontstaan uit hoofde van interpretatie, geldigheid en uitvoering van dit contract, zullen vallen onder de rechtbanken en tribunalen van Nederland.

SERVICE BUITEN DE GARANTIE

Ook in geval van een gebrek aan uw trainingstoestel na afloop van de garantie of in gevallen, waarin de vrijwaring niet geldt, bijv. normale slijtage staan uw dealer en wij altijd voor u klaar om problemen voor u op te lossen.
Wij doen u graag een aanbod om uw probleem snel en voordelig voor u op te lossen.

COMMUNICATIE

Een groot aantal mogelijke problemen wordt reeds opgelost na een gesprek met uw dealer of met ons.
Wij weten, hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde oplossing van een probleem voor u als gebruiker van het trainingstoestel is, zodat u zonder al te lange onderbrekingen met veel plezier kunt trainen. Daarom ondersteunen wij de vakhandel/warenhuizen door middel van maatregelen voor het snel en effectief verhelpen van fouten en staan wij ook graag persoonlijk voor u klaar:

NRG fitness systems

Postbus 1797
4700 BT Roosendaal
Nederland

Administratie/logistiek
T. +31 165 512 603
F. +31 847363024

E-mail:
E. info@nrgfitness.nl

Verkoop
E. jurriaan@nrgfitness.nl

Service
E. service@nrgfitness.nl

Magazijn/showroom
Westelijke Havendijk 19a
4703 RA ROOSENDAAL
Nederland

Algemeen
T. +31165 512603